Làm cầm nào nhằm chúng ta có thể liên kết những ý tưởng, biểu hiện các quan hệ thân những phần với nhau, với mở rộng các ý tưởng?

Các sơ trang bị bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ vật tư duy cân xứng cùng với bạn

Những mẹo này là vấn đề bước đầu nhằm tạo ra một sơ thứ tứ duy.

Cuối thuộc, các sàng lọc thi công mà lại các bạn chọn phải dựa vào vào thông tin bạn muốn tưởng tượng và mục tiêu của sơ thiết bị tứ duy của người tiêu dùng.

Điều quan trọng tuyệt nhất là, hãy nghĩ về về người theo dõi của bạn khi chế tạo ra sơ đồ gia dụng tư duy:

Họ yêu cầu báo cáo gì để hiểu sơ vật dụng tư duy của bạn?Nó rất cần phải chi tiết đến cả nào?quý khách hoàn toàn có thể làm những gì nhằm sơ đồ gia dụng tư duy của công ty thu hút hơn?