Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2020 - 2021 là đề thi định kì cuối học kì 1 gồm đáp án chuẩn chỉnh theo các cường độ Thông tư 22 cụ thể tất nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này để giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỉnh kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng mang đến bài xích thi cuối học kì 1 đạt tác dụng cao, mặt khác đây cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho các em học sinh. Sau trên đây mời các thầy cô thuộc các em tham khảo.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải tức thì 100 đề thi Tân oán học tập kì 1 đang được mua nhiều: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Miễn giá thành

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo thứu tự cân nặng là 37 kg, 41 kilogam, 45kg, cùng 49 kg. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tđọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy nhiên tuy nhiên cùng với BC

D. AB tuy vậy tuy nhiên với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia hết mang lại 2; 3 cùng 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm diện tích S bởi 4080 cm², chiều rộng bằng 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chu vi 228m, chiều dài hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phép trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì kia đó là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tứ mươi ba triệu không ngàn năm trăm tía mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp vào chỗ chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......mét vuông.........cmét vuông ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu như thế nào đúng ghi Đ câu nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB song song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn tất cả 192 học viên chia thành những đội, mỗi team tất cả 8 học viên. Kân hận lớp Năm tất cả 207 học viên chia làm những nhóm, mỗi nhóm tất cả 9 học sinh. Hỏi cả nhị khối tất cả toàn bộ từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng với Minc tất cả tổng số 64 viên bi, hiểu được giả dụ Dũng đến Minc 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ cân nhau. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: ba trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tứ trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25mét vuông 4600cmét vuông ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song tuy nhiên với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt ko thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự đặt tính. Kết đúng như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc cùng sạch sẽ (2đ)

Giải

Số nhóm của học sinh khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số đội của cả hai kăn năn lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài 2đ

Giải

Vì Dũng cho Minc 8 viên bi thì số bi của đôi bạn đều bằng nhau buộc phải số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minc là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minh gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20đôi mươi x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20trăng tròn x (45 + 54 + 1)

= 20đôi mươi x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn và khắc ghi kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số làm sao trong những số tiếp sau đây bao gồm chữ số 8 biểu lộ mang lại 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số như thế nào chia không còn đến 2 tuy vậy không phân tách hết mang lại 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào nơi chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù hãm, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù đọng, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù túng, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù túng, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vắt kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cmét vuông = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 centimet, chiều dài hơn nữa chiều rộng 12 centimet.

Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe pháo có 5 xe to, từng xe pháo chlàm việc 27 tạ gạo và bao gồm 4 xe cộ nhỏ, từng xe pháo chlàm việc 18 tạ gạo. Hỏi vừa đủ từng xe pháo chsinh sống bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhì bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi người hiện tại nay?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài Hcông nhân là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cmét vuông (0,25 điểm)


- Lưu ý: HS rất có thể giải phương pháp khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe xe hơi chngơi nghỉ được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe nhỏ chsinh sống được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe chlàm việc được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhì bà cháu hiện nay là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết quả của phxay nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số thích hợp điền vào chỗ chnóng là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phnghiền phân tách 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp nhằm viết vào vị trí chnóng 9m2 5dmét vuông =…. dmét vuông là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dmét vuông 65cmét vuông = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một shop phân phối vải, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải. Hỏi vừa đủ hàng ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? (Biết mỗi tuần bao gồm 7 ngày và siêu thị chào bán vải trong cả tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu gấp chiều rộng lớn lên 2 lần với chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích mảnh đất bắt đầu là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dmét vuông 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc chào bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày bán vào 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành riêng cho HS tương đối, giỏi; chấm biến hóa năng động theo phương pháp làm cho bài xích của HS. khích lệ sự sáng tạo Lúc có tác dụng bài bác.

Xem thêm: Không Gửi Được Mail Trong Gmail Dành Cho Android, Không Gửi Được Mail Trong Gmail

Nếu vội chiều rộng lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích S vội lên số lần là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền bắt đầu là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 new nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4

Đề ôn tập môn Toán thù lớp 4 học kì 1

Dường như những chúng ta cũng có thể theo dõi và quan sát cụ thể đề thi những môn học kì 1 lớp 4 rèn luyện các dạng bài xích tập SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng đến bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt công dụng cao. Mời những em thuộc những thầy cô tìm hiểu thêm, cập nhật đề thi, bài bác tập mới nhất trên clear-elida.com.