Bài 2.

Bạn đang xem: Diện tích hình bình hành lớp 4

Hình bình hành ABCD tất cả cạnh đáy AB = 15cm, độ cao AH bởi 3/5 cạnh lòng. Tính diện tích của hình bình hành kia.

Giải:

Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng:

15 x 3/5 = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD bằng:

15 x 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135cm2.

Bài 3. Có một miếng đất hình bình hành cạnh lòng bằng 32m, fan ta không ngừng mở rộng miếng đất bằng cách tăng cường mức độ dài cạnh lòng thêm 4m được miếng đất hình bình hành bắt đầu. Có diện tích S rộng diện tích miếng đất ban sơ là 56centimet. Hỏi diện tích của miếng khu đất ban sơ là bao nhiêu?

Giải:

*

Miếng khu đất sau khoản thời gian mở rộng tất cả diện tích S hơn diện tích S lúc đầu là 56m2. Phần tăng lên là diện tích S một hình bình hành có cạnh lòng là 4m với có độ cao bằng chiều cao của miếng đất ban đầu.

Chiều cao của miếng khu đất ban đầu bằng:

56 : 4 = 14 (m)

Diện tích của miếng khu đất ban đầu:

32 x 14 = 488 (m2)

Đáp số: 488m2.

Bài 4. Có một miếng đất hình bình hành, cạnh đáy bằng 48m, độ cao kém nhẹm cạnh đáy 12m, bên trên miếng khu đất tín đồ ta tLong rau, từng mét vuông thu hoạch được 2kg rau. Hỏi số rau củ thu hoạch trên miếng khu đất là bao nhiêu?

Giải:

Chiều cao của miếng khu đất là:

48 – 12 = 36 (m)

Diện tích của miếng đất:

48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau thu hoạch bên trên miếng đất:

2 x 1728 = 3456 (kg)

Đáp số: 3456kg

Bài 5. Tính diện tích S hình chữ nhật AKCH biết hình bình hành ABCD tất cả diện tích S bởi 28cm2.

*

Giải:

Chiều cao AH của hình bình hành ABCD là:

28 : 7 = 4 (cm)

Độ lâu năm cạnh HC hình chữ nhật AKCH là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật AKCH là:

5 x 4 = trăng tròn (cm2)

Đáp số: 20cm2

Bài 6. Tìm diện tích S của hình H có hình bình hành ABCD với hình chữ nhật BMNC, biết hình chữ nhật BMNC gồm chu vi bằng 18centimet và chiều dài MN gấp rất nhiều lần lần chiều rộng BM.

Giải:

*

Nửa chu vi hình chữ nhật BMNC bằng:

18 : 2 = 9 (cm)

Coi chiều dài hình chữ nhật BMNC tất cả 2 phần đều bằng nhau thì chiều rộng lớn của chính nó bao gồm 1 phần như thế.

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật BMNC:

9 : 3 = 3 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật BMNC:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật BMNC:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD:

6 x 2 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 18 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

C. BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính diện tích hình bình hành có:

a) Độ nhiều năm đáy 12m, độ cao 5m

b) Độ dài đáy 2m 5dm, chiều cao 18dm

c) Độ nhiều năm đấy 56centimet, độ cao 7dm

Bài 2. Cho hình bình hành có:

a) Diện tích 135cmét vuông cùng độ lâu năm đáy 15cm. Tính độ cao của hình bình hành.

b) Diện tích 420dmét vuông cùng chiều cao 3m. Tính độ lâu năm đáy của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD tất cả AB = 18cm, AH = 10centimet, BC = 12cm. Tính độ dài đoạn trực tiếp AK, biết AH vuông góc với DC cùng AK vuông góc cùng với BC.

*

Bài 4. Hình vẽ mặt gồm hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABMN. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 84m, chiều dài hơn chiều rộng 6m. Tính diện tích hình bình hành ABMN.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đọc Office 2007 Trên 2003 Của Microsoft, Download Microsoft Office Compatibility Pack

*

Bài 5. Hình vẽ bên có hình bình hành ABCD với hình chữ nhật ABEG. Biết BC = 20centimet, AH = 27cm, BE = 18centimet. Tính chu vi hình chữ nhật ABEG.