Bạn đang xem: Diện tích toàn phần hình chóp

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho hình chóp tứ đọng giác phần đông $S.ABCD$ có cạnh lòng $AB = 8 m centimet,$ mặt đường cao $SO = 10 m cm.$ Hỏi thể tích của hình chóp gần như là bao nhiêu?


Tính diện tích S bao phủ của một hình lăng trụ đứng có lòng là hình ngũ giác phần đông cạnh 8 centimet, biết rằng chiều cao của hình lăng trụ đứng là 5 cm.


*

*

Cho hình lăng trụ đứng (ABC mD.A"B"C"D") bao gồm lòng là hình thang vuông ABCD vuông tại A, B (left( A mD//BC ight)) với BC = 12 centimet, AD = 16 cm, CD = 5 cm, con đường cao $ mAA" = 6;cm$. Thể tích của hình lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy là tam giác hồ hết, $M$ là trung điểm của $BC,$ $ mAA" = AM = a$. Thể tích của lăng trụ bằng:


Hình vỏ hộp chữ nhật (ABC mD.A"B"C"D") bao gồm lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$ và mặc tích hình chữ nhật (A mDC"B") bằng (2 ma^2), diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?


Tính diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật có bình phương độ nhiều năm con đường chéo cánh chính là$77$ ; kích cỡ lòng là$4$ và$6.$


Cho hình lăng trụ đứng đáy là hình thoi tất cả hai tuyến đường chéo thứu tự là$8cm$ và$10cm.$ Tính độ cao của lăng trụ đứng biết thể tích của lăng trụ đứng là$360cm^3$ .


Cho hình chóp tứ đọng giác đều phải có cạnh đáy dài$16cm$ cùng trung đoạn dài$20cm.$ Tính thể tích hình chóp. (có tác dụng tròn mang đến mặt hàng phần trăm)


Cho hình chóp tam giác phần đa $S.ABC$ gồm tất cả những cạnh bằng $2 m dm.$ Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp $MN$ nối trung điểm 2 cạnh đối $AB$ với $SC.$


Cho hình chóp cụt đều phải có 2 lòng là những hình vuông vắn cạnh a cùng 2a, trung đoạn bởi a. Tính diện tích S bao phủ của hình chóp cụt đều?


Cho hình chóp tứ giác những $S.ABCD$ , lòng $ABCD$ là hình vuông vắn có cạnh $3 m centimet,$ lân cận $SB$ bằng $5 m centimet.$
Xem thêm: Tải Tranh Tô Màu Cho Bé Nhiều Chủ Đề, Tải Miễn Phí 200+ Tranh Tô Màu Đẹp Nhất Cho Bé

Cho hình hộp chữ nhật$ABCD.A"B"C"D" .$ Tính diện tích hình chữ nhật$ADC"B" ;$ biết$AB = 28centimet,B" D^2 = 3709,DD" = 45centimet.$


Giấy phnghiền hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ Thông tin và Truyền thông.