EMBED (for wordpress.com hosted blogs & clear-elida.com sầu.org thành tích tags)


Bạn đang xem: Giáo trình cấu trúc máy tính

Giáo trình Cấu trúc vật dụng tính: Sự tương đương lô ghích của Hartware cùng ứng dụng by Tống Văn uống On (nhà biên); Hoàng Đức Hải
Publication date 2007-02 Topics Cấu trúc máy vi tính, Giáo trình Cấu trúc máy tính, Phần cứng laptop, Phần mềm laptop, Tổ chức khối hệ thống laptop, Cấp xúc tích số, Hệ điều hành và quản lý, Cấu trúc máy vi tính nâng cấp, giáo trình, sách giờ đồng hồ Việt, giáo trình, sách tiếng Việt, cấu tạo laptop quảng cáo online Lao cồn - Xã hội Collection stv-giaotrinh; additional_collections Language Vietnamese


Xem thêm: Phần Mềm Lưu Trữ Văn Bản - Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Hay Nhất Hiện Nay

1.2. Máy những cấp cho - 51.3. Sự cải cách và phát triển của máy các cấp - 111.4. Phần cứng, phần mềm với đồ vật các cấp - 151.5. Các mốc quan trọng đặc biệt - 18 1.5.1. Thế hệ các máy tính xách tay cơ khí - 18 1.5.2. Thế hệ các laptop đèn điện tử - 22 1.5.3. Thế hệ những laptop transistor - 26 1.5.4. Thế hệ các máy vi tính IC - 29 1.5.5. Thế hệ các máy tính cá thể - 31 1.5.6. Họ Hãng Intel - 33 1.5.7. Họ Motorola - 382/ Tổ chức khối hệ thống sản phẩm tính: - 412.1. Bộ cách xử lý - 41 2.1.1. Thực thi chỉ thị - 43 2.1.2. Tổ chức của CPU - 46 2.1.3. Thực thi chỉ thị tuy nhiên song - 472.2. Bộ ghi nhớ - 54 2.2.1. Bit - 54 2.2.2. Địa chỉ bộ nhớ - 55 2.2.3. Trật từ của byte - 57 2.2.4. Mã sửa lỗi - 59 2.2.5. Bộ nhớ chính vào PC - 65 2.2.6. Sở lưu giữ phú - 682.3. Xuất nhập - 78 2.3.1. Thiết bị đầu cuối - 82 2.3.2. Modem - 98 2.3.3. Chuột - 105 2.3.4. Máy in - 108 2.3.5. Các mã ký trường đoản cú - 1152.4. Tóm tắt - 1163/ Cấp xúc tích số: - 1173.1. Các chip vi xử trí với những bus - 118 3.1.1. Các chip vi xử trí - 118 3.1.2. Các bus của sản phẩm tính - 122 3.1.3. Bus đồng hóa - 126 3.1.4. Bus không nhất quán - 130 3.1.5. Phân xử bus - 133 3.1.6. Xử lý ngắt - 1383.2. Thí dụ về các chip vi cách xử trí - 140 3.2.1. Các chip vi xử trí của Intel - 140 3.2.2. Các chip vi cách xử trí của Motorola - 152 3.2.3. So sánh 80386 cùng 68030 - 1563.3. Các tỉ dụ về bus - 157 3.3.1. IBM PC bus - 158 3.3.2. IBM PC AT bus - 165 3.3.3. Các bus 32-bit - 166 3.3.4. VME bus - 1693.4. Giao tiếp - 180 3.4.1. Các chip I/O - 180 3.4.2. Giải mã tác động - 1823.5. Tóm tắt - 1874/ Cấp vi lập trình: - 1894.1. Nhắc lại cấp cho xúc tích và ngắn gọn số - 191 4.1.1. Các thanh hao ghi - 191 4.1.2. Các bus - 192 4.1.3. Mạch chọn kênh cùng giải thuật - 194 4.1.4. ALU và mạch dịch bit - 195 4.1.5. Mạch tạo xung clochồng - 196 4.1.6. Sở ghi nhớ thiết yếu - 197 4.1.7. Đóng góp - 1994.2. Một vi cấu trúc chủng loại - 201 4.2.1. Đường tài liệu - 201 4.2.2. Vi lệnh - 204 4.2.3. Định thì vi lệnh - 206 4.2.4. Trình trường đoản cú vi lệnh - 2114.3. Một cấu tạo macro mẫu - 212 4.3.1. Staông xã - 213 4.3.2. Tập thông tư macro - 2194.4. Một vi chương trình mẫu - 222 4.4.1. Vi phù hợp ngữ - 222 4.4.2. Vi chương trình mẫu - 224 4.4.3. Các chú ý về vi chương trình - 229 4.4.4. Triển vọng - 2304.5. Thiết kế nghỉ ngơi cung cấp vi xây dựng - 231 4.5.1. Vi thiết kế dọc với ngang - 231 4.5.2. Lập trình nano - 241 4.5.3. Cải tiến công suất - 243 4.5.4. Sử dụng đường ống - 246 4.5.5. Bộ nhớ truy vấn nhanh khô - 2534.6. Các thí dụ về cung cấp vi thiết kế - 262 4.6.1. Vi kết cấu của 8088 - 262 4.6.2. Vi cấu tạo của 68000 - 2694.7. Tóm tắt - 2755/ Cấp lắp thêm qui ước: - 2775.1. Các thí dụ về cung cấp sản phẩm qui ước - 277 5.1.1. Họ 8088/80286/80386 của Intel - 278 5.1.2. Họ 68000/68020/68030 của Motorola - 296 5.1.3. So sánh 80386 cùng 68030 - 3055.2. Các khuôn dạng lệnh - 307 5.2.1. Các tiêu chuẩn thi công khuôn dạng lệnh - 308 5.2.2. Msống rộng lớn opcode - 310 5.2.3. Thí dụ về các khuôn dạng lệnh - 3135.3. Định tác động - 320 5.3.1. Định can hệ ngay thức thì - 321 5.3.2. Định thúc đẩy trực tiếp - 322 5.3.3. Định shop thanh hao ghi - 322 5.3.4. Định xúc tiến gián tiếp - 323 5.3.5. Định chỉ số - 324 5.3.6. Định tương tác staông xã - 327 5.3.7. Các tỉ dụ về định shop - 336 5.3.8. Thảo luận về những giao diện định thúc đẩy - 3505.4. Các một số loại thông tư - 353 5.4.1. Các chỉ thị dịch rời tài liệu - 353 5.4.2. Các làm việc nhị nguim - 354 5.4.3. Các thao tác làm việc đơn nguim - 356 5.4.4. So sánh và nhảy đầm có ĐK - 359 5.4.5. Các thông tư Hotline thủ tục - 362 5.4.6. Điều khiển vòng lặp - 363 5.4.7. Xuất / nhập - 3655.5. Luồng tinh chỉnh - 373 5.5.1. Luồng điều khiển và tinh chỉnh tuần trường đoản cú với khiêu vũ - 373 5.5.2. Thủ tục - 375 5.5.3. Đồng thủ tục - 381 5.5.4. Bẫy - 386 5.5.5. Ngắt - 3875.6. Tóm tắt - 3936/ Cấp sản phẩm công nghệ hệ điều hành: - 3956.1. Bộ lưu giữ ảo - 398 6.1.1. Phân trang - 400 6.1.2. Hiện thực phân trang - 403 6.1.3. Phân trang theo yêu cầu cùng tập quản lý và vận hành - 410 6.1.4. Chính sách sửa chữa thay thế trang - 412 6.1.5. Kích thước trang và phân mảnh - 415 6.1.6. Phân đoạn - 417 6.1.7. Hiện thực phân đoạn - 423 6.1.8. Sở nhớ ảo trên MULTICS - 425 6.1.9. Bộ ghi nhớ ảo trên 80386 - 431 6.1.10. Bộ ghi nhớ ảo trên 68030 - 438 6.1.11. So sánh 80386 cùng 68030 - 4446.2. Các thông tư I/O ảo - 446 6.2.1. Các tập tin tuần từ bỏ - 446 6.2.2. Các tập tin truy xuất thiên nhiên - 449 6.2.3. Hiện thực các thông tư I/O ảo - 451 6.2.4. Các thông tư cai quản tlỗi mục - 4566.3. Các thông tư ảo trong cách xử lý tuy vậy tuy nhiên - 458 6.3.1 Tạo quá trình - 459 6.3.2. Các ĐK tranh ma đua - 461 6.3.3. Đồng cỗ quá trình dùng semaphore - 4666.4. Tóm tắt - 4707/ Cấp phù hợp ngữ: - 4717.1. Giới thiệu phù hợp ngữ - 473 7.1.1. Hợp ngữ là gì? - 473 7.1.2. Khuôn dạng một tuyên bố vừa lòng ngữ - 474 7.1.3. So sánh ngôn từ vừa lòng dịch với ngữ điệu cao cấp - 477 7.1.4. thay đổi chương trình - 4787.2. Quá trình hợp dịch - 481 7.2.1. Trình hòa hợp dịch nhì bước - 481 7.2.2. Cách 1 - 482 7.2.3. Cách 2 - 487 7.2.4. Bảng ký hiệu - 4907.3. Macro - 493 7.3.1. Định nghĩa, call và không ngừng mở rộng macro - 493 7.3.2. Macrp cùng với những ttê mê số - 496 7.3.3. Hiện thực app macro trong trình dịch hợp ngữ - 4977.4. Liên kết cùng nạp - 498 7.4.1. Các các bước của trình links - 500 7.4.2. Cấu trúc của một mô-đun nạp - 504 7.4.3. Thời gian kết với tái định vị hễ - 506 7.4.4. Liên kết cồn - 5097.5. Tóm tắt - 5138/ Cấu trúc laptop nâng cao: - 5158.1. Sự phát triển của kết cấu máy vi tính - 5168.2. Các chính sách thi công đồ vật RISC - 5228.3. Sử dụng thanh khô ghi - 5348.4. Cuộc bàn cãi thân sản phẩm RISC với thứ CISC - 5438.5. Tóm tắt - 554