Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VPhường Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mềm


Bạn đang xem: Hiện tất cả các sheet ẩn trong excel

Trong Excel không tồn tại tác dụng Unhide tất cả đa số Sheet đã đặt ẩn , nhưng chúng ta vẫn mong muốn làm nạm làm sao để tiến hành được câu hỏi này ?

Cách thức như sau

Mở file Excel đã có không ít Sheet đã đặt ẩn nhưng mà bạn muốn Unhide cùng một thời điểm .

Bấm tổ hợp Alt-F11 để Open sổ Microsoft Visual Basic .

Bnóng menu Insert > Module , các bạn copy ngôn từ mặt dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dyên ổn wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay trở về Excel với chạy macro mang tên Hotline UnhideAllSheets

Tuy nhiên do một lí do làm sao kia bạn có nhu cầu Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì sử dụng đoạn mã mặt dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dlặng sSheetName As String

Dyên ổn sMessage As String

Dim Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = "Ban co muon Unhide sheet nay khong ?" _

& vbNewLine & sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

End If

Next wsSheet

End Sub

 

Và chúng ta chỉ việc chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ cùng tên *
Thư điện tử của người sử dụng *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái thứ nhất thành viết hoa không thay đổi các phần còn lại Excel : Tìm giá trị lớn số 1 với rất nhiều ĐK Excel : Ckém số trang vào trong 1 ô Cộng hàng loạt các ô trong số đó tất cả đựng cả lỗi Excel không auto tính toán sau khi chuyển đổi số liệu Excel : Xóa đa số số 0 sinh sống đầu ô Excel : Lặp lại số liên tục Excel : Tìm tìm các quý giá trả về theo mặt hàng ngang Excel : Gỡ bỏ hầu như kí tự đặc biệt không hẳn vần âm Xóa tổng thể công thức chỉ vướng lại quý hiếm trong toàn bộ các Sheet

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem những nhất


Đang trực tuyến
Xem thêm: Chia Sẻ Những Tên Tik Tok Hay Nhất, Những Tên Tik Tok Hay Cho Nữ Đẹp Ngắn Nhất

*