Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao các bước với hồ sơ tài liệu được áp dụng mang đến chúng ta vẫn chuẩn bị nghỉ ngơi vấn đề hoặc gửi công tác làm việc. Biên bạn dạng chuyển giao quá trình cùng hồ sơ tài liệu sẽ giúp cho những bộ phận liên quan tiếp quản ngại công việc còn vẫn dang dlàm việc của người tiêu dùng một biện pháp dễ dãi, góp khối hệ thống quản lý và vận hành của ban ngành, doanh nghiệp không biến thành cách trở. Mời chúng ta tham khảo mẫu biên bàn chuyển giao công việc cùng làm hồ sơ tài liệu sau đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc-------o0o------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm ni ngày…./…./….., tại Công tyChúng tôi có có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:
1. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………2. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………3. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………4. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………Đã cùng triển khai chuyển giao công việc với văn bản nhỏng sau:I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:TTNội dungNgười thừa nhận bàn giao.Kết luận12
II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:TTNội dungNgười dìm chuyển giao.

Xem thêm: Mẫu Kịch Bản Mc Đám Cưới Hay, Cực Chuẩn Và Chuyên Nghiệp, Mẫu Kịch Bản Mc Đám Cưới

Kết luận12
Biên bạn dạng ngừng vào tầm khoảng …….giờ…….phút cùng trong ngày. Các bên tđê mê gia thuộc tuyệt nhất trí những câu chữ bên trên.Biên phiên bản được lập thành 02 (hai) bạn dạng, mỗi bên duy trì 01 (một) bản có giá trị pháp lý đồng nhất.Quản lý bộ phậnNgười nhấn bàn giaoNgười bàn giao

Chia sẻ bởi: Mẫu bản cam kết thao tác làm việc lâu dài sau huấn luyện và giảng dạy Bản khẳng định thao tác lâu hơn
*
Mẫu biên phiên bản chuyển giao gia tài, lao lý Biểu mẫu nhân sự
Tài liệu Biểu chủng loại
*
Thủ tục hành chính
Đáp án cuộc thi “Tuổi tthấp học tập cùng làm theo bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
*
4.301 Cuộc thi Học và làm theo Bác 2021 - Tuần 3 (Bảng A, B, C)
Bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm 2021 146.427 Cách viết và 16 mẫu mã bạn dạng tự kiểm điểm Đảng viên
Mẫu chiến lược cá nhân về học tập cùng tuân theo bốn tưởng, tnóng gương đạo đức, phong cách TP HCM 30.580 4 Mẫu kế hoạch cá nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW