Giải bài xích tập trang 110 SGK bài xích luyện tập Toán 5. Câu 1: Tính diện tích S bao quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có...

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 110


Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích bao quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) CHiều dài 25dm, chiều rộng lớn 1,5m cùng chiều cao 18dm.

b) Chiều dài (frac45)m, chiều rộng (frac13)m cùng chiều cao (frac14)m.

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

((frac45) + (frac13)) x 2 x (frac14) = (frac1730) (m2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là: 

(frac45) x (frac13) = (frac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(frac1730) + (frac415) x 2 = (frac1110) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Bài 2 trang 110 SGK toán thù 5 luyện tập

Một dòng thùng không nắp ngoại hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng 0,6m với chiều cao 8dm. Người ta tô khía cạnh kế bên của thùng. Hỏi diện tích S quét sơn là từng nào mét vuông?

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích bao quanh của chiếc thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích dưới mặt đáy của dòng thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét tô là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26m2

Bài 3 trang 110 SGK tân oán 5 luyện tập

Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

*

*

a) Diện tích toàn phần của hai hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình vỏ hộp chữ nhật ko cân nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật ko bằng nhau.

Xem thêm: 150+ Biệt Danh Cute Cho Con Trai Dễ Thương Và Ý Nghĩa Nhất, Chuyên Trang Game

Bài giải:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chụ ý: Hình vỏ hộp chữ nhật đã đến cân nhau tuy vậy đặt tại hai địa chỉ không giống nhau đề nghị có diện tích S toàn phần đều bằng nhau nhưng mà diện tích S bao quanh khác nhau.