Hướng dẫn cách sử dụng lệnh if trong C. quý khách hàng vẫn học tập được cách áp dụng những một số loại câu lệnh if trong C như lệnh if trong C, if else vào Celif trong C, cũng giống như biện pháp ứng dụng bọn chúng để giải pháp xử lý câu lệnh if một điều kiện Hay những if các ĐK vào C sau bài học này.

Bạn đang xem: Toán tử điều kiện trong c

Lệnh if vào C

Lệnh if vào C bao gồm tự khóa if, một biểu thức điều kiện với một khối có các câu lệnh được miêu tả trong kân hận kia. Khối lệnh trong if được đặt giữa cặp lốt ngoặc nhọn để bộc lộ bước đầu và xong của khối hận. Các lệnh biểu hiện vào kăn năn chỉ được cách xử lý Khi biểu thức điều kiện được chỉ định và hướng dẫn là True (đúng).

Chúng ta thực hiện lệnh if vào C với cú pháp sau đây:


if (biểu thức điều kiện) câu lệnh cách xử trí nếu biểu thức điều kiện là True (đúng)


Nếu biểu thức điều kiện True (đúng), những câu lệnh mô tả trong khối hận sẽ tiến hành triển khai theo đồ vật từ bỏ. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể viết các câu lệnh thường xuyên trong kân hận nlỗi sau:


if (biểu thức điều kiện): câu lệnh 1; câu lệnh 2; câu lệnh 3;


Nếu chỉ có một câu lệnh vào khối lệnh if, bọn họ cũng có thể lược bỏ cặp lốt cùng thực hiện if rút gọn vào c nhỏng sau:


if (biểu thức điều kiện) câu lệnh;


Chúng ta cũng có thể viết gọn gàng những lệnh trên một chiếc trong ngôi trường thích hợp này như sau:


if (biểu thức điều kiện) câu lệnh;


Sơ đồ vật khối hận câu lệnh ĐK trong C như sau:

*

Lại nữa, lúc viết lệnh if vào C, tuy vậy chưa hẳn là buộc phải nhưng bọn họ nên sử dụng những lốt thụt lề đầu cái nhằm kết cấu câu lệnh cụ thể và dễ đọc rộng. Tất cả những câu lệnh thể hiện vào khối hận yêu cầu được viết với độ thụt lề giống như nhau. Đôi khi, bọn họ vẫn cần sử dụng 2 hoặc 4 khoảng tầm trắng tạo thành vày phím bí quyết, hoặc là 1 vệt tab được tạo ra khi bạn thừa nhận phím Tab một lượt, để nguyên lý độ thụt lề của khối.

Trong biểu thức điều kiện, bọn họ áp dụng toán tử so sánhtân oán tử logic nhằm biểu lộ ĐK. Nếu công dụng của các phxay đối chiếu hoặc xúc tích và ngắn gọn này True, những lệnh biểu lộ trong kân hận new được tiến hành. Quý Khách có thể mày mò cụ thể về các một số loại tân oán tử áp dụng trong biểu thức điều kiện của câu lệnh if C tại bài viết Toán thù tử so sánh vào C cùng toán thù tử ngắn gọn xúc tích vào C.

Sau đây, bọn họ đang demo viết một câu lệnh if vào C dễ dàng và đơn giản nhằm kiểm tra tuổi của một tín đồ đang đủ 18 tuyệt chưa.

Trước hết, chúng ta khai báo biến đổi old với mức giá trị 17. Sau đó họ đối chiếu cực hiếm gán trong phát triển thành old cùng với số 18 để bình chọn công dụng biểu thức điều kiện old . Và ví như kết quả này là True, lệnh chuyển đổi quý hiếm result = "Em chưa 18" vào kăn năn bắt đầu được tiến hành.

Copy

#include int main(void) int old = 17; char *result = "Trên 18 tuổi"; if (old 18) result = "Em chưa 18"; printf("%s",result); return 0;//> Em chưa 18

Tại ví dụ bên trên, vị old =17 đề nghị biểu thức old True, dẫn mang lại lệnh biến đổi quý giá được triển khai.

Giả sử bọn họ chỉ định và hướng dẫn old = trăng tròn vào ví dụ bên trên, bởi vì biểu thức điều kiện old khi này không thể True (đúng) nữa, cho nên lệnh biến hóa giá trị result = "Em chưa 18" biểu thị vào khối hận sẽ không được tiến hành. Kết quả, cực hiếm lúc đầu result= "Trên 18 tuổi" không xẩy ra chuyển đổi và được in ấn ra như sau:

Copy

#include int main(void) int old = 20; char *result = "Trên 18 tuổi"; if (old 18) result = "Em không 18"; printf("%s",result); return 0;//> Trên 18 tuổi

Lại nữa, vày trong ví dụ này chỉ có một lệnh tốt nhất vào khối if đề xuất bọn họ đã rất có thể bỏ lỡ cặp vết nlỗi cách viết if rút ít gọn trong c sau:

Copy

if (old 18) result = "Em không 18";

if else vào C

if else trong C được áp dụng để giải pháp xử lý lệnh if Lúc biểu thức điều kiện được chỉ định và hướng dẫn là False (sai).Ở phần bên trên bọn họ đã biết lệnh if trong C chỉ xử trí các lệnh trình bày trong kăn năn if nếu biểu thức điều kiện là True (đúng). Trong trường thích hợp bạn có nhu cầu cách xử trí lệnh if trong C Khi biểu thức điều kiện là False (sai), hãy thực hiện lệnh if else vào C với cú pháp sau đây:


if (biểu thức điều kiện) câu lệnh cách xử lý nếu biểu thức điều kiện là True (đúng)else câu lệnh cách xử trí ví như biểu thức điều kiện là False (sai)


Nếu chỉ có một câu lệnh trong kăn năn if else thì họ cũng rất có thể lược quăng quật cặp vết cùng sử dụng if rút ít gọn gàng trong c nlỗi sau:


if (biểu thức điều kiện) câu lệnh xử lý nếu như biểu thức ĐK là True (đúng)else câu lệnh giải pháp xử lý nếu như biểu thức ĐK là False (sai)


if (biểu thức điều kiện) câu lệnh xử trí nếu như biểu thức điều kiện là True (đúng)else câu lệnh cách xử lý trường hợp biểu thức điều kiện là False (sai)


Chúng ta thêm những lệnh sẽ được xử lý trường hợp biểu thức điều kiện là False vào vào kân hận lệnh else, với những lệnh này đã chỉ được chạy giả dụ biểu thức điều kiện là False mà lại thôi.

Sơ trang bị khối hận câu lệnh if else vào C nhỏng sau:

*

Một ví dụ cụ thể, trả sử chúng ta mười bảy tuổi với bạn muốn vào trong 1 bar đùa. lúc đó, hãy viết một mã lệnh soát sổ ĐK tuổi được vào bar như sau:

Copy

#include int main(void) int old = 17; if (old 18) printf("%s","Em chưa 18, ko được vào bar"); else printf("%s","Trên 18, đầy đủ tuổi vào bar"); return 0;

Kết quả:

Copy

Em không 18, ko được vào bar

Tại trên, vì chưng các bạn 17 tuổi (old = 17), buộc phải biểu thức điều kiện old là True, dẫn cho các lệnh vào kân hận lệnh if sẽ tiến hành thực hiện, vì vậy hiệu quả Em không 18, ko được vào bar được in ra màn hình hiển thị.

Trong ngôi trường thích hợp hướng dẫn và chỉ định lại tuổi old = đôi mươi, kho đó biểu thức ĐK lại biến chuyển False, do đó các lệnh trong khối lệnh else sẽ tiến hành thực hiện, phải hiệu quả khác sẽ in ra màn hình nhỏng sau:

Copy

#include int main(void) int old = 20; if (old 18) printf("%s","Em không 18, không được vào bar"); else printf("%s","Trên 18, đủ tuổi vào bar"); return 0;//>Trên 18, đầy đủ tuổi vào bar

Lại nữa, các khối lệnh if cùng else sinh hoạt bên trên do chỉ bao gồm một lệnh tốt nhất trong nó, vì thế chúng ta cũng rất có thể lược loại bỏ các cặp dấu nlỗi giải pháp viết if rút ít gọn trong c sau:

Copy

if (old 18) printf("%s","Em chưa 18, ko được vào bar");else printf("%s","Trên 18, đầy đủ tuổi vào bar");

elif trong C | if nhiều điều kiện vào C

elif vào C được áp dụng nhằm cách xử trí câu lệnh if các ĐK vào C.

Ở phần trên, chúng ta đã thao tác làm việc cùng với câu lệnh if một điều kiện trong C. lúc bạn cần thao tác làm việc cùng với câu lệnh if những điều kiện trong C , chúng ta cần thực hiện cho tới elif trong C với cú pháp sau đây:


if (biểu thức điều kiện 1) câu lệnh giải pháp xử lý ví như biểu thức điều kiện 1 là True (đúng)else if(biểu thức điều kiện 2) câu lệnh cách xử lý nếu như biểu thức điều kiện 2 là True (đúng)else if(biểu thức điều kiện 3) câu lệnh giải pháp xử lý nếu như biểu thức điều kiện 3 là True (đúng)

else câu lệnh xử lý nếu toàn bộ những biểu thức ĐK làm việc trên hầu hết False (sai)


Chúng ta vẫn viết các biểu thức điều kiện thuộc các lệnh đã cách xử lý nếu như biểu thức điều kiện kia True (đúng) vào khối hận khớp ứng sau lệnh if với elif. Cuối thuộc họ viết các lệnh cách xử trí mang định vào trong kân hận khối hận else, với các lệnh này sẽ tiến hành xử lý trong ngôi trường đúng theo vớ những những biểu thức điều kiện được hướng đẫn rất nhiều False (sai).

Sơ thiết bị kân hận câu lệnh elif vào C nlỗi sau:

*

Trong lệnh if elif else C những biểu thức điều kiện sẽ được phán đoán thù trường đoản cú bên trên xuống bên dưới. Nếu biểu thức điều kiện là True (đúng), những lệnh vào khối khớp ứng sẽ được tiến hành, các biểu thức điều kiện tiếp theo sẽ không còn được kiểm soát nữa, cùng toàn bộ mã lệnh được dứt.Nếu biểu thức điều kiện là False (sai) thì tiến hành đánh giá hiệu quả của biểu thức điều kiện tiếp theo sau, với tái diễn quy trình cho đến sau cuối.Và ví như nlỗi tất cả các biểu thức điều kiện được hướng đẫn đầy đủ mang đến kết quả False (sai), các lệnh mang định vào khối hận else sẽ được thực hiện.

Lại nữa, chúng ta cũng có thể lược vứt đi cả kân hận else, khi ấy lịch trình đang không tồn tại lệnh cách xử lý mang định, cùng vào trường vừa lòng toàn bộ những biểu thức điều kiện được chỉ định đều False (sai), sẽ không có câu lệnh như thế nào được xúc tiến tốt tác dụng làm sao được trả về.

ví dụ như về thực hiện elif trong C nlỗi sau. Chúng ta cũng sẽ áp dụng lại ví dụ bình chọn tuổi vào bar nhỏng trên, cơ mà đã kèm thêm một trường hợp nữa là đánh giá thẻ chứng minh nhân dân:

Copy

#include int main(void) int old = 17; char *cmnd = "không"; if (old 18 && cmnd == "có") printf("%s","Em chưa 18, không được vào bar"); else if (old >= 18 && cmnd == "có") printf("%s","Trên 18, đủ tuổi vào bar"); else printf("%s","Về đem CMND và quay trở về sau"); return 0;//>Về lấy CMND với quay trở về sau

Với ví dụ bên trên, chỉ lúc nào bạn có có theo CMND với trên 18 tuổi thì kết quả của lệnh elif vào C mới cho chính mình vào bar cơ mà thôi.

if rút ít gọn vào C

Nhỏng phần trên Kiyoshi đã trình bày, thì nếu trong kân hận lệnh của if, if else hoặc else chỉ chứa một câu lệnh duy nhất thì chúng ta có thể lược vứt đi cặp lốt với thực hiện tới if rút ít gọn gàng vào C.

lấy ví dụ cụ thể về if rút ít gọn vào C vào câu lệnh if else trong c nlỗi sau:

Copy

#include int main(void) int old = 20; if (old 18) printf("%s","Em không 18, ko được vào bar"); else printf("%s","Trên 18, đầy đủ tuổi vào bar"); return 0;//>Trên 18, đầy đủ tuổi vào bar

Lại nữa, bọn họ cũng hoàn toàn có thể kết hợp cả cú pháp lệnh if trong c thường thì cùng if rút ít gọn trong C trong và một khu vực như sau:

Copy

#include int main(void) int old = 17; if (old 18) printf("%s","Em không 18, ko được vào bar "); printf("%s","Đủ tuổi rồi cho tới nha"); else printf("%s","Trên 18, đầy đủ tuổi vào bar"); return 0;//Em chưa 18, ko được vào bar//Đủ tuổi rồi cho tới nha

Giống nhỏng nghỉ ngơi bên trên thì trong kân hận lệnh if có rất nhiều rộng 2 lệnh, cho nên vì vậy chúng ta nên sử dụng cú pháp lệnh if thông thường với cặp vết , tuy nhiên trong kăn năn lệnh else do chỉ có một lệnh, đề nghị họ hoàn toàn hoàn toàn có thể lược vứt cặp vết này đi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Chữ Ngang Trong Word 2010, 2003, 2007, 2016, 2013

Tổng kết

Trên phía trên Kiyoshi đang gợi ý các bạn về kiểu cách áp dụng các nhiều loại câu lệnh lệnh if vào C như lệnh if trong C, if else trong C, và elif vào C rồi. Để nắm vững văn bản bài học rộng, các bạn hãy thực hành viết lại những ví dụ của ngày lúc này nhé.